Dette nettstedet har begrenset støtte for nettleseren din. Vi anbefaler å bytte til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Personvernpolicy

Retningslinjer for personvern på LAST STUDIO

Innledning

LAST STUDIO verner om ditt personvern når du anvender våre tjenester. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer som forklarer hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger. Disse retningslinjene kan når som helst endres så vær nøye med alltid å kontrollere hva som gjelder. Siste versjon av personvernretningslinjene finnes alltid tilgjengelig på no.laststudio.com.

Hvor lagres mine opplysninger? 

De personopplysningene som innhentes vil bli holdt innenfor Europa og EØS. Vi gir ikke ut personopplysninger til tredjeparter, unntatt i situasjoner der dette er påkrevd som følge av en lovbestemt plikt. LAST STUDIO kan også overføre dine personopplysninger til en tredjepart i situasjoner som angitt nedenfor i disse personvernretningslinjene.


Hvilke personopplysninger samles inn?

Vi samler inn og lagrer den informasjonen om deg som du gir til oss, for eksempel navn, adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer, samt informasjon om hvordan du vil bli kontaktet av oss (via e-post).

Vi samler også inn opplysninger ved kjøp og besøk på vår hjemmeside, slik som elektronisk identitet, informasjon om kjøpte varer, pris, dato og butikk for kjøpet og eventuelle returer. Dersom du kontakter oss, samler vi også inn dine personopplysninger i denne sammenheng.Hvordan bruker vi dine personopplysninger? 

Vi bruker dine personopplysninger for følgende formål:

  • For å kunne bekrefte din identitet
  • Behandle dine bestillinger og returer
  • Kontakte deg med varsling om levering eller dersom det oppstår et problem vedrørende leveringen av dine produkter
  • Kontakte deg når bestillingen din kan hentes
  • Besvare dine spørsmål via e-post eller kundeservice
  • Analyse og segmentering til målrettede kampanjer
  • Utsending av generell informasjon og målrettede kampanjer (via e-post eller sosiale medier)
  • Teste og forbedre våre systemer, ytelse av tjenester
  • Forhindre bedrageri eller misbruk av våre tjenester
  • For at du skal kunne delta i våre konkurranserLagringstid

Vi kommer ikke til å lagre dine personopplysninger i en lengre periode enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene som angitt over eller så lenge vi er forpliktet til å lagre dine personopplysninger etter loven. Etter dette vil dine opplysninger slettes.  Fakturaer lagres i henhold til bokføringsloven og kundeklubbopplysninger i 36 måneder etter siste aktivitet.Hvilke rettigheter har du?

Du kan når som helst tilbakekalle eller endre det samtykket du har gitt eller velge bort reklame på no.laststudio.com, gjennom kundeservice eller via de e-postene du mottar.

Du har når som helst rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger som finnes lagret hos oss, formålet med behandlingen av disse personopplysningene og informasjon om hvor disse personopplysningene er hentet fra. Forespørsel om å motta slik informasjon skal være skriftlig og sendes til vår kundeservice på dorthe@laststudio.com.

Dersom du mener at de personopplysningene LAST STUDIO behandler er feil eller at disse er blitt behandlet i strid med gjeldende lov, har du også rett til å be om at disse personopplysningene rettes opp, blokkeres eller fjernes. Dette gjør du enten via no.laststudio.com eller ved å kontakte vår kundeservice.

Vi kan komme til å avslå kravet ditt om sletting dersom det foreligger juridiske forpliktelser som hindrer oss i å fjerne visse opplysninger umiddelbart (f.eks. bokføringsloven). Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. LAST STUDIO er i enkelte tilfeller forpliktet ved lov, og kan også i andre tilfeller dersom LAST STUDIO har slik rett etter loven, behandle dine personopplysninger til tross for at du har sendt forespørsel om at disse skal tas bort.

Du har også rett til å kreve at den behandlingen vi gjør, begrenses. Det kan for eksempel hende at vi begrenser bruken for å kontrollere at opplysningene dine er riktige. Eller at vi beslutter at vi ikke lenger skal beholde opplysningene dine til de formålene vi fastsatte, men du vil at vi skal lagre personopplysningene dine for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Det innebærer i så fall at vi ikke kan slette opplysningene dine før du sier at vi kan gjøre det.

Du kan også protestere mot all behandling av personopplysninger som bygger på en interesseavveining.

Du har rett til å kreve å få opplysningene som gjelder deg, overført til en annen personvernansvarlig. En forutsetning for dette er at overføringen er teknisk mulig og kan foretas automatisert.

Hvis du anser at vi har behandlet personopplysningene dine på en feilaktig måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil ikke overføres eller selges til tredjeparter for reklameformål. Dine personopplysninger kan imidlertid utleveres til tredjeparter dersom dette er nødvendig for å yte tjenester til deg, f. eks. til leverandører for å håndtere levering av bestilte produkter. I de landene der dette er mulig kan dine personopplysninger også utleveres til tredjeparter for det formål å oppdatere navn og adresse via folkeregisteret eller andre offentlige registre.

De bedriftene vi bruker, er kontrahert av oss, og de får kun bruke de personopplysningene som stilles til deres rådighet, i overensstemmelse med våre instruksjoner. Vi er juridisk ansvarlige for den behandlingen som skjer i våre servicebedrifter.Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

LAST STUDIO tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves etter loven for å sørge for at dine personopplysninger ikke manipuleres, går tapt eller blir ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner er i stadig endring i takt med den tekniske utviklingen.

Alle transaksjoner som utføres gjennom hjemmesiden der dine personopplysninger anvendes krypteres ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer).


Informasjonskapsler (Cookies)

For å lese om informasjonskapsler som er tilgjengelige på no.laststudio.com, klikk her.

Tredjeparter

LAST STUDIO bruker tredjeparts selskaper, for eksempel Google, til å vise annonser på nettstedet. Disse selskapene samler ikke personlig identifiserbar informasjon (for eksempel navn, e-postadresse eller telefonnummer) om samspillet ditt med nettstedet. I stedet er det som samles inn og aggregeres, fra ikke-personlig identifiserbar informasjon (alder, postnummer, sted osv.), for å målrette spesifikk reklame til deg. LAST STUDIO er ikke ansvarlig for og har ikke kontroll over hvilke, hva, hvordan cookies lagres på datamaskinen fra disse tredjepartsannonserverne. 

Tredjepartene som brukes på nettstedet vårt er følgende:


Google-analytics

Google AdWords


Personvernretningslinjene gjelder fra:
2021-08-15

Kontakt

Kundservice: dorthe@laststudio.com
Telefon: +45 74 72 88 87 

Handlekurv

Ingen flere produkter er tilgjengelig for kjøp

Du har ingen produkter i handlekurven.